A Szabó Magda Általános Iskola blogja

A Budai Polgár a Szabó Magda Emlékversenyről írt

mrz

A Budai Polgár novemberi számában újságcikk jelent meg a november 15-én, budapesti általános és középiskolás diákok számára megrendezett Szabó Magda Angol Szépkiejtési Versenyünkről. A cikk az újság 11. oldalán, az alábbi linken olvasható.

An article was published about our Szabó Magda Pronunciation Competition held on the 15th of November for primary and high school students in Budapest. The article can be found at page 11 on the link below.

http://www.budaipolgar.hu/data/cms171215/BP_2018_20.pdf

Idén is győzelem az Irány az Apáczai! versenyen

Priszlinger Zoltán - mrz

A tavalyi tanév hasonló sikere után idén Schultz Dániel nyolcadik osztályos diákunk nyerte az Irány az Apáczai! történelem versenyt! Az írásbeli forduló anyaga Mátyás királyról szóló írásokból állt össze, a szóbeli fordulón a 19-20. századi történelem anyagból kellett beszámolniuk a versenyzőknek. A legjobbak – így Dani is – 100%-os szóbeli felvételi pontszámot kapnak az Apáczai Gimnáziumban. Gratulálunk Daninak és felkészítőtanárának, Priszlinger Zoltán tanár úrnak!

Following a similar success last year, Dániel Schultz of year 8 won this year's Irány az Apáczai! contest. The written test was based on writings about King Mathias and the oral test focused on the history of the 19th and 20th century. The best, including Dani, will be given 100% on their oral entry exam. Congratulations to Dani and his teacher Mr Zoltán Priszlinger!

Színházban a nyolcadikosok

Priszlinger Zoltán

December 10-én nyolcadik osztályosok egy csoportja a Jurányi Házban nézte meg a Gólyakalifa című előadást. Babits Mihály 1912-ben írt lélektani regényéből Barcsai Bálint és Tárnoki Márk készített monodrámát, amit Papp Endre játszott. Az előadást beszélgetéssel zártuk, melyben az álom és valóság, a mentális betegségek és misztikum, illetve a társadalmi mobilitás témái kerültek elő.

On the 10th of December a group of year 8 watched the monodrama Gólyakalifa in Jurányi Ház based on Mihály Babits's 1912 psychological novel, set up by Bálint Barcsai and Márk Tárnoki and played by Endre Papp. In our discussion after the show we talked about the issues of dreams and reality, mental illnesses and mysticism as well as social mobility.

 golyakalifa.jpg

Csillagmese - nyolcadik osztály

Mihály István

A nyolcadik évfolyam először a Suzuki Hungary Zrt gyártósorát tekintette meg Csillagmese reggelén, betekintést nyerve a gépkocsigyártás folyamatába. Ezután egy esztergomi étteremben ebédeltünk, majd visszatértünk Budapestre, hogy a varázslatos karácsonyi belvárost bejárjuk. Ezután közös mozizással zártuk az estét. Klassz volt ez az utolsó közös Mikulás!

Year 8 spent the fantastic Father Christmas Day on a day trip to Esztergom where we could see how a modern car is made on conveyor belts. Then we could have a nice lunch in a lovely restaurant. After that we continued our christmas warm-up session in Budapest visiting the decorated inner city. Then we watched a nice film in a cinema. What a lovely day it was.

image1_4_1.jpeg

A gyár bejáratánál. At the factory entrance.

image2_2_1.jpeg

Boldog Karácsonyt! - nyolcadik osztály. Merry Christmas from year 8.

Csillagmese - ötödik osztály

Bodri Katalin (szöveg) - Priszlinger Zoltán (képek)

Az ötödik osztályosokkal pénteken múzeumlátogatással indítottuk a Csillagmese programsorozatát: A Világ Múmiái című érdekfeszítő és megdöbbentő kiállítást néztük meg egy antropológus vezetésével, akinek segítségével az elmúlt 4500 év természetes és mesterséges mumifikációit ismerhettük meg. Ezután a Cyberjump Trambulin Parkban ugráltak és szórakoztak önfeledten a gyerekek, próbára téve ügyességüket. Egy kis pizzázással csillapoítottuk éhségünket, amit mozilátogatás követett. A Gringcs című történet legújabb feldolgozását néztük meg a Cinema Pink Moziban, ami karácsonyi hangulatot varázsolt körénk. Az iskolába egy éjszakai gyalogtúra után érkeztünk vissza, osztálydiszkóval és csillagfényes, zseblámpás mikulás csoki vadászattal zártuk a napot.

Nagyon jó volt ez a nap, alig várjuk, hogy ismét együtt lehessünk a tanórákon kívül is!

 

We launched our Starry Night Programme with a museum visit: The Mummies of the World exhibition gave us detailed and astonishoing insight into the natural and artificial mummification methods over the past 4500 years. It was followed by an amusing and exhaustive but carefree jumping in the Cyberjump Trampoline Park where the children could prove their skills. We soothed our hunger with some nice pizzas then went to the Cinema Pink to watch the latest adaptation of the story of Grinch. This film put us in Christmas mood a bit. Arriving back at school was after a late evening walking tour in the dark city. Year 5 ended up with a class disco and chocolate Santa search in the school yard with flashlights.

 

It was an utter and really funny day and looking forward to being together again out of school!

 

01_mumia.jpg

 

Múmia. Mummy.

 

02_nem_mumia.JPG

 

Nem múmiák. Not mummies.

 

05_pizzazas.JPG

 

Pizza ez? Is that pizza?

 

07_buli.JPG

 

"Páritájm".  Partytime.

 

08_telapo_kereses.JPG

 

Ott a Miki?! There's Santa?!

Csillagmese - hatodik osztály

mrz

December 7-én délután a hatodik osztály először a Mikulásgyárba látogatott, ahova adományokat vittünk. A Mikulás biztosan a valódi volt: tutira nem állszakállal dolgozott.

On the 7th of December year 6 started the afternoon in Santa's Workshop, where we took our donations. Santa surely was the real one: he had a 100% genuine beard.

20181207_133314.jpg

A Mikulás és valódi szakálla (plusz a csapat). Santa and his genuine bread (plus the team).

Ezután felmászunk a Várba, az Aranysas Patikamúzeumba, ahol a Harry Potter nyomában című interaktív foglalkozáson vettünk részt angol nyelven. Megtudtuk például, hogy a "bezoár" kőszerű golyó, mely kecskék és bálnák gyomrában képződik. Fincsi! Láttunk igazi kitömött állatokat és szerveket is. Extrafincsi!

Then we climbed up the Castle Hill to Aranysas Pharmacy Museum to take part in a Harry Potter interactive tour in English where we learned for example that "bezoar" is a stony ball formed in goats' and whales' stomacks. Yummy! We also saw realy taxidermic animals and organs. Yummy-yummy!

20181207_152837.jpg

HP Quiz.

20181207_155749.jpg

Legendás állatok és... Magical animals and...

A Potter-délutánt folytatva a Westendben megnéztük a Legendás állatok... második részét, melyet a csapat vegyes érzelmekkel fogadott: volt, aki unta (mrz), és volt aki nem (Mirzi), majd az éjszakát Panniéknál töltöttük - vidáman, csendben, és többnyire alvással.

We continued our Potter afternoon at Westend to watch Fantastic Beasts... part 2, that was received  with mixed emotions by the team: some was bored (mrz) and some was not (Mirzi), then we spent the night at Panni's - cheerfully, quietly and mostly sleeping.

20181208_064246.jpg

Reggel (?). Morning (?).

 

 

Okoskodó délelőtt

Kisné Baricsa Adrienn

Szombaton az alsó tagozatosok "Okoskodó" délelőttön vettek részt Szomódi Zsuzsa néni szervezésében, ahol játékok és játékos feladatok által fejlődött a logikai gondolkodásuk amellett, hogy jól szórakoztak. Az egyik állomáson párokba álltak, és a malom játékot próbálhatták ki, másik két állomáson fejtörő logikai feladatlapokat oldhattak meg, a negyedik helyszínen pedig kipróbálhatták a Tangram játékot is. Ezután lehetőségük volt a diákoknak arra, hogy az osztálytársak által behozott kártyajátékokkal, társasjátékokkal játsszanak. Nagyon jól sikerült a délelőttünk, ami segített abban, hogy a szombati tanítási nap gyorsan és szórakoztatón teljen el a gyerekek számára.

Juniors took part in Ms Zsuzsanna Szomódi's "Smarties" morning on last Saturday's work day to develop their logical thinking through games and tasks. It was great fun: there was Nine Men's Morris, logic puzzles, and Tangram as well. After this the children played card games and board games that their peers brought from home. The morning actcivities made the Saturday work day light and entertaining.

img_20181201_113055.jpg

Jaj, ez egy csontváz! OMG, this is a skeleton!

img_20181201_110510.jpg

Kemény gondolatok. Thinking hard.

img_20181201_104440.jpg

Malom. Nine Men's Morris.

Szabó Magda sírjánál jártak a negyedikesek

Szomódi Zsuzsanna

Iskolánk hagyományaihoz hűen a 4.osztállyal meglátogattuk Szabó Magda sírját a Farkasréti temetőben. Az idő csípős, de mosolygó-napos volt. A sírt Ármin segítségével hamar megleltük, Lujzi és Johanna pedig ott elmesélték az osztálynak, mit olvastak az írónő életútjáról s temetéséről. ( Szabó Magda temetése valószínűleg az utóbbi évek legkülönlegesebb halotti szertartása volt. Az elhamvasztott írónő hamvainak egy részét szülei sírjában, Debrecenben helyezték el végső nyugalomra. Végakaratának megfelelően a hamvainak másik felét tartalmazó urnát Budapesten, néhai férje sírjába helyezték. )  A sírt a szorgos kis kezek szépen megtisztították, rendezgették, majd mécseseket gyújtottunk az intézmény koszorúja köré.   

Following school traditions year 4 visited the tomb of Magda Szabó in Farkasrét Cemetery. The weather was chilly but sunny. We quickly found the tomb with Ármin's help. Lujzi and Johanna told the class what they had read about the writer's life and funeral. (Her funeral apparently was one of the most interesting in the past years. In her Will, Szabó Magda stipulated that half of her ashes shall be placed in Debrecen while the other half shall be burried in her husband's tomb in Budapest). After we cleaned the tomb, we lit lanterns around the wreath of the school.

20181116_101118_resized.jpg

20181116_101126_resized.jpg

20181116_101236_resized.jpg

Históriai Vetélkedések

Priszlinger Zoltán

Idén nyolcadik éve rendezzük meg iskolánk házi történelem versenyét, a Históriai Vetélkedéseket. Ebben az évben hat csapat jelentkezett a felsős évfolyamok diákjaiból, akik hadtörténelmi témában mérik össze az erejüket, közülük a három forduló után a legjobb három csapat jut be a döntőbe. Az első fordulót november 29-én a Hadtörténeti Múzeum első világháborút bemutató kiállításán rendeztük meg. A csapatoknak 50 percük volt, hogy válaszoljanak a három oldalas tesztlap kérdéseire. Az eredményeket a Történelem Hirdetőn lehet megtalálni.

The school's in-house History competition called Competitions of Histories (Históriai Vetélkedések) has been running for eight years already. This year six teams applied from senior classes to compete in the topic of war history and three of them will get to the final after three rounds. The first round was held at the Museum of War History's WWI exhibition. The teams had 50 minutes to answer the questions on the three-page-long test sheet. Results are to be found on the History notice board.

p1210848.JPG

Háttal a versenyzőknek. Back to the contestants.

p1210857.JPG

Vigázz, lesnek! Watch out! They're peeping!

p1210862.JPG

Köszönjük, Tanár úr! T(h)ank you, Mr Priszlinger!