Kazinczy-verseny

Tóth András

December 8-án tartottuk iskolánkban a felső tagozatosok Kazinczy-versenyét, melyen 16 tanuló vett részt.
Jobbnál jobb produkciókkal bizonyították tanulóink, hogy tudnak szépen és kifejezően olvasni. Mind a szabadon választott, mind a kötelező szöveg meghallgatása élmény volt a zsűri számára, melynek tagjai voltak: Szmolen
Judit, Major Zsuzsa és Gy. Molnár Kadosa. A versenyt szervezte: Tóth András.
Eredmények:
5-6. osztályban: 1. helyezett Harsányi-Nagy Sophia Karolina, 2. helyezett Kelemen András, 3. helyezett Szűcs Rozina. Különdíjat kapott Koncz Liliána.
7-8. osztályban: 1. helyezett Bodnár Blanka, 2. helyezett Sziklai Mór, 3. helyezett Göncz Rézi. Különdíjat kapott Hollósi Milán.