Célnyelvi mérés - 93%

mrz

Az idei célnyelvi mérés május 15-én zajlott. A 6. és 8. évfolyam 3 részből (hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, írott szöveg alkotása) álló tesztet töltött ki, melyet az Oktatási Hivatal munkatársai állítottak össze. Mindkét évfolyam átlaga 93%, és mindkét évfolyamon született két-két 100%-os teszt is. Gratulálunk! Az osztályok angol tanárai: Mihály István és Mr. Z. 

A tesztek az alábbi linken találhatók.

The annual target language test was held on the 15th of May. Year 6 and 8 completed a 3-part test (listening, reading and writing) compiled by the experts of the Offfice for Education. Both year's average score came to 93% and two 100% test results were achieved in both classes. Congratulations! The two classes' English teachers are Mr. István Mihály and Mr. Z.

The tests can be found on the links below.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2019