Az alsó tagozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Kis Barbara - Kisné Baricsa Adrienn

Március 15-e alkalmából az alsó tagozat idén a Petőfi Irodalmi Múzeumba látogatott el.

Petőfi Sándor életéről szóló játékos, interaktív feladatokban vettünk részt,ahol a gyerekeknek próbákat kellett teljesítenie ahhoz, hogy ők is igazi költővé váljanak. Bizonyítaniuk kellett a bátorságukat, kreativitásukat, gyorsasàgukat, csintalanságukat, majd rímeket is kellett faragniuk.
Ezután felpróbálhattak korabeli kalapokat, beállhattak az őrbódéba, verseket hallgathattak fejhallgatókon keresztül, és megnézhették a kiállítást. Majd a korabeli nyomdában együtt nyomtattuk ki a Nemzeti dalt.
This year juniors visited the Petőfi Literature Museum to celebrate March 15.
We took part in playful and interactive tasks in which the children had to accomplish certain tasks to become real poets themselves. They were to prove their bravery, creativity, speed, naughtiness and then they all had do rhymes. 
After all this we tried on hats of the time, stood in the gurads' booth, wrote poems and watched the exhibition. Finally we printed the National Song on the old printing press.
img_0696.JPG
Nagyon süt a nap. It's awfully sunny.
img_2161.jpeg
Szabadságharcos(ok). Freedom fighter(s).
img_2180.jpeg
2 kalap alatt 2 gyerek. 2 children under 2 hats.