Szabó Magda sírjánál jártak a negyedikesek

Szomódi Zsuzsanna

Iskolánk hagyományaihoz hűen a 4.osztállyal meglátogattuk Szabó Magda sírját a Farkasréti temetőben. Az idő csípős, de mosolygó-napos volt. A sírt Ármin segítségével hamar megleltük, Lujzi és Johanna pedig ott elmesélték az osztálynak, mit olvastak az írónő életútjáról s temetéséről. ( Szabó Magda temetése valószínűleg az utóbbi évek legkülönlegesebb halotti szertartása volt. Az elhamvasztott írónő hamvainak egy részét szülei sírjában, Debrecenben helyezték el végső nyugalomra. Végakaratának megfelelően a hamvainak másik felét tartalmazó urnát Budapesten, néhai férje sírjába helyezték. )  A sírt a szorgos kis kezek szépen megtisztították, rendezgették, majd mécseseket gyújtottunk az intézmény koszorúja köré.   

Following school traditions year 4 visited the tomb of Magda Szabó in Farkasrét Cemetery. The weather was chilly but sunny. We quickly found the tomb with Ármin's help. Lujzi and Johanna told the class what they had read about the writer's life and funeral. (Her funeral apparently was one of the most interesting in the past years. In her Will, Szabó Magda stipulated that half of her ashes shall be placed in Debrecen while the other half shall be burried in her husband's tomb in Budapest). After we cleaned the tomb, we lit lanterns around the wreath of the school.

20181116_101118_resized.jpg

20181116_101126_resized.jpg

20181116_101236_resized.jpg