Környezetvédelmi szemléletformáló foglalkozáson a hatodikosok

mrz

November 16-án délután a hatodikosokkal - az iskola környezetvédelmi programja keretében, a programfelelős Kisné Baricsa Adrienn tanárnő kezdeményezésére -  az FKF Személetformáló Központban jártunk, ahol interaktív foglalkozáson bővítettük ismereteinket a hulladékhasznosításról, és -feldolgozásról, a környezettudatos hulladékgazdálkodásról. Megtudtuk például, hogy az újrahasznosítás a környezetvédelem egyik legfontosabb alappillére: míg egy banánhéj 3-4 hét alatt bomlik le, a műanyag 500-1000 év alatt, az üveg pedig 1000000 (egymillió!) év alatt!! Tanultunk a hulladékpiramisról és a komposztálásról is, és szimuláltuk a szelektív hulladékgyűjtést: különböző színű hulladéktárolókba (fém, műanyag, papír, veszélyes hulladék, komposztáló) kellett elhelyeznünk az egyes "hulladékokat". A foglalkozás végén újrahasznosított papírból készült szelektív hulladékgyűjtő dobozokat kapott az iskola.

November 16 - As part of the school's environment protection scheme and on the initiation of program leader Ms Adrienn Kisné Baricsa year 6 visited the FKF Recycling Centre, where we were given a deeper insight on waste recycling and processing. We were told for example that while banana peels degrade after 3 or 4 weeks, this process takes 500 to 1000 years for plastic and 1,000,000 (1 million!!) years for glass. We learnt about the waste pyramid and composting and simulated some selective waste collection: we had to place certain "waste" into containers of different colours (metal, plastic, paper, hazardous waste, compost). At the end of the session the school was given selective waste bins made of recycled paper.

20181116_131901.jpg20181116_133144.jpg

20181116_133318.jpg

A pusztazámori hulladéllerakó makettje. Model of the Pusztazámor landfill.

20181116_135436.jpg

Szelektálás. Selection.

20181116_143001.jpg

Mirzi, a kukásautó-sofőr. Mirzi the garbage truck driver.