Iskolánk diákjai kézbesítették a sóshartyáni adományokat

Mihály István
December 21-én a Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, valamint a Rózsabimbó Alapítványi Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek, diákjainak valamint az ő családjaiknak, dolgozóinak  kedves felajánlásait az iskola 7. évfolyama segítségével juttattuk el a Nógrád megyében található Sóshartyán településre karácsony alkalmából. Diákjaink,  akik a buszon megajándékozták egymást, angyalkaként írt verseiket felolvasták, igazán meghitten töltötték az időt útközben, és nagyon várták a találkozást a vidéki gyerekekkel. A 2 órás utazás után a helyi Szivárvány Óvoda kedves tanárai és gyermekei fogadtak minket, majd a vezetői köszöntés után a polgármester intézett hozzánk karácsonyi köszöntőt, háláját fejezte ki a sok adomány érkezése kapcsán. Ezután a Magyargéci Gárdonyi Géza Általános iskola és az óvoda műsorát tekintettük meg, ezzel kívántak a budapesti gyerekeknek, családoknak boldog karácsonyt. Ellátogattunk a helyi általános iskolába is, ahol a budapesti diákok szembesültek nemcsak a viszonylag jól felszerelt termekkel, hanem a helyi gyerekek nehéz szociális körülményeivel, gondjaikkal is. Közben igazgatónő és a bölcsőde vezetője megismerkedett az ottani óvodával. 
Egy kellemes ebédet követően  a már megismert iskolásokkal személyes beszélgetés, barátkozás kezdődött, sokmindent megtudtunk az ottélők hobbijáról, családjaikról, de gondjaikról és a nehéz életkörülményeikről is.
Apró mécsesekkel leptek meg minket az óvodapedagógusok, és miután jó utat kívántak, visszaindultunk Budapestre.
Köszönjük  az ajándékokat felajánló családok és az iskola tanárai, dolgozói összefogását, és még egyszer köszönjük Erdősné Bach Zsuzsanna, Bereczki Mária segítő munkáját, valamint, hogy támogatták a hetedikesek és osztályfőnökeik, Mihály István és Tóth András részvételét ebben a karitatív programban. Reméljük újra találkozhatunk a kicsi Sóshartyán falu lakóival esetleg egy más alkalomból is.
Year 7 delivered the Christmas donations collected by students, parents and employees of Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, and Rózsabimbó Alapítványi Óvoda és Bölcsőde to Sóshartyán in Nógrád County on December 21st.
Our students gave their Christmas gifts and read their Christmas poems to each other on the bus on the way to the village and were quietly looking forward to meeting the children of Sóshartyán. After the 2-hour journey we were warmly welcomed by the teachers and children of the local Szivárvány Óvoda. Following the Mayor's Christmas greeting we watched a Christmas show presented by Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola and the kindergarten then we visited the local primary school where our students not only saw the relatively well equipped classrooms but also faced the local children's hard social circumstances and troubles. 
Meanwhile our school director and the head of nursery were shown the local kindergarten.
After a pleasant lunch we had an opportunity for conversation with the locals who told us about their hobbies, families and difficult living conditions.
Kindergarten teachers surprised us with tiny lanterns and wished us a safe journey back home.
We would like to thank the families, students and teachers for their donations and cooperation and once again let me express my thanks to Zsuzsanna Erdősné Bach and Mária Bereczki for their help and support they provided for year 7 and their form masters István Mihály and András Tóth to participate in this charity programme. 
We hope we can meet the people of Sóshartyán again at another occasion.
admanyok.jpg
Az adományok. The donations.
eloadas.jpg
Az előadás. The show.
beszelgetes.jpg
Beszélgetés. Discussion.
csoport.jpg
Csoportkép a helyiekkel. Group photo with the locals.