Holland vendégek szakmai látogatáson

mrz

Október 3-án a hollandiai Christian University of Applied Sciences (CHE) oktatóját, Els Andringa-t és tanárjelöltjeit láttuk vendégül az iskolában. Az iskolaépület bemutatását követően vendégeink két tanórát tekintettek meg: dr Kovács Judit, korai nyelvoktatás-szakértő, iskolánk módszertani tanácsadója, óraadó és Sirokmány Viktória angoltanár kooperatív módszerekkel tartott közös British Culture and Civilization órát a hatodikosokkal, majd Mr Z (Bede Zoltán) ötödikes csoportja vett részt digitális feladatokra alapozott angol órán. A téma az első órán Ausztrália, a másodikon a barlangrajzok voltak.

A tanórák utáni kötetlen kerekasztal-beszélgetésen alkalmunk nyílt bővebben bemutatni az iskolában folyó CLIL (Content and Language Integrated Learning) - alapú nyelvoktatást, beszélgettünk az intézmény szakmai és pedagógiai munkájáról, az angol nyelven folyó szakórákról, és válaszoltunk a felmerült kérdésekre.

Vendégeink dícsérték az iskola munkatársainak hozzáállását, nyelvtanáraink szamai és nyelvi felkészültségét, és elismerően szóltak diákjaink angolnyelv-tudásáról.

We had the honour to receive university trainer Els Andriga and her teacher trainees from the Dutch Christian University of Applied Sciences (CHE) as guests on the 3rd of October. Following a tour of the school building our guests observed two lessons. Dr Judit Kovács, early language expert, our school's methodology consultant and tutor and English teacher Viktória Sirokmány held a British Culture and Civilization lesson with cooperative methods for year 6 followed by Mr Z's (Zoltán Bede) digital task based English lesson for year 5. The topic on the first lesson was Australia and we covered cave paintings on the second.

Following the lessons we had the opportunity to give a broader overview of our school's CLIL-based (Content and Language Integrated Learning) language teaching methods and discussed the professional and pedagogical work of our institution as well as the lessons instructed in the English language and answered arising questions.

Our guests praised the attitude of the school's employees, our language teachers' professional and linguistic expertise and complimented on our students' English language knowledge. 

20171003_083147.jpg

Kooperatív óra a hatodikosokkal. Cooperative teaching with year 6.

20171003_095312.jpg

Digitális módszerek az ötödikesekkel. Going digital with year 5.

20171003_102136.jpg

Kötetlen beszélgetés a vendégekkel. A relaxed discussion with the guests.